تعداد مقالات: 198

راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 297-320

10.22034/jeds.2021.40897.1438

مجتبی میرزایی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ احمدرضا اصغرپور


سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 311-331

رها شکفته؛ حسین میرزایی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا صدیق اورعی


ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 333-362

منوچهر علی نژاد؛ ابوالفضل پورگنجی؛ حسین دارابی


فهرست مقالات

دوره 9، شماره 2، آبان 1399


چکیده های انگلیسی

دوره 9، شماره 2، آبان 1399، صفحه 307-318


تبیین عوامل معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت های اسکان موقت روستایی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 423-469

فرزانه هدفی؛ علیرضا فلاحی؛ سید غلامرضا اسلامی


تحلیل زمینه‌های جامعه‌شناختی تحول گفتمان‌های عدالت در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 423-446

رحیم زایرکعبه؛ فردین قریشی؛ محمد باقر علیزاده اقدم


تحلیل روایی نخبگان علمی و سیاسی از بحران دریاچه ارومیه

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-30

10.22034/jeds.2022.34723.1268

نرمین نیکدل؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده


از وارونگی تا واسازی مالیات‌ستانی-مالیات‌دهی ایده‌آل، به سوی یک نظریۀ زمینه‌ای

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 59-87

10.22034/jeds.2022.48896.1589

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی


وضعیت اقتصادی، الگوهای غیرسالم غذایی و چاقی؛ نظریه‌ای زمینه‌ای در شهر یزد

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 173-195

10.22034/jeds.2022.48558.1582

مسعود حاجی زاده میمندی؛ احمد کلاته ساداتی؛ زهرا فلک الدین


بورس، آرزوهای محاق؛ یک مردم نگاری انتقادی

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 279-302

10.22034/jeds.2022.48464.1581

علی روحانی؛ رضا تقی زاده؛ حسنعلی کریمی منجرموئی


مطالعه کیفی موانع و چالش‌های توسعه زیست بوم کارآفرینی(EE) در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22034/jeds.2021.43642.1490

معصومه باقری؛ علی بوداقی؛ مرضیه شهریاری


سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با گرایش به دروغ‌گویی در میان دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22034/jeds.2021.43098.1483

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


نهادهای سیاسی و اقتصادی و عملکرد اقتصادی عصر پهلوی اول با تاکید بر نهادگرایی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/jeds.2021.45490.1514

فرهاد عزیزی؛ محمد باقر بهشتی؛ محمد سلماسی زاده