درباره نشریه

فصلنامه علوم اجتماعی از جمله نشریات با سابقه دانشگاه تبریز است که با هدف شناخت جامعه و مسائل اجتماعی مطرح در آن و به منزله شناسنامه ای که به فعالیت های علمی علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز هویت می بخشد سعی داشته تا در جریان انتشار خود طی سال های گذشته همگام با پیشرفت های علمی و زمینه های تخصصی مختلف در موضوعات اجتماعی به چاپ و نشر یافته های علمی بپردازد.

این نشریه که در ابتدا به صورت شماره های ویژه علوم اجتماعی از نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی چاپ می شد پس از تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از دانشکده ادبیات

فارسی با نام نشریه علوم اجتماعی منتشر شده  و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بانک نشریات علمی کشور نمایه شده است.

براساس مصوبه شماره 90/3/11/34463 مورخه 1390/2/24  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم از سال 1391 با دوره انتشار به صورت دو فصلنامه و با نام

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه منتشر شده است.

دو فصلنامه در محورهای زیر اقدام به چاپ مقالات علمی پژوهشی می نماید:

  • تحلیل جامعه شناختی نقش شبکه ­ها، سیستم­ ها، نهادها، نظام­ ها، طبقات، کنشگران، و عوامل و مولفه هایی نظیر اعتماد، عقلانیت و سایر عوامل تاثیرگذار اجتماعی در توسعه و اقتصاد،

  •  بررسی ساختار اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فرایند توسعه،

  •  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تغییرات ساختاری و کیفی در فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

  •  بررسی موانع اجتماعیِ ایجاد دگرگونی های ساختاری و کیفی در فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و متغیرهای اقتصادی،

 

 

 این دوفصلنامه از ابتدای سال 1397 با امتیاز  علمی – پژوهشی منتشر می شود

 

 هدف از انتشار آن ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی جدیدترین دستاوردهای نظری و عملی در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است.