پرسش‌های متداول

چگونه می توانم مقاله خود را برای چاپ در نشریه ارسال کنم؟

پس از ورود به سامانه و ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز ورود مقاله خود را می توانید بارگذاری نمایید. قبل از ارسال مقاله حتما قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید و مقاله ارسالی خود را دقیقا طبق ان تدوین و تنظیم کنید. مقاله فقط از طریق سامانه دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد.


 

چگونه از وضعیت مقاله ارسالی خود اطلاع پیدا کنم؟

فقط از طریق سامانه نشریه درصفحه شخصی نویسنده مسئول (مکاتبه کننده/ فرستنده) می توان وضعیت مقاله را مشاهده کرد. لذا کلیه اقدامات اعم از ارسال ، بازنگری، مکاتبات، درخواست ها ، تغییر ترتیب نویسندگان و ... فقط از طریق نویسنده مسئول(مکاتبه کننده/ فرستنده) امکان پذیر می باشد( خواهشمند است سایر نویسندگان با نویسنده مسئول/ مکاتبه کننده هماهنگ شوند و از تماس با دفتر نشریه اکیداً خود داری فرمایند.


 

آیا دانشجو می‌تواند به تنهایی مقاله برای چاپ ارسال کند؟

خیر. مقاله دانشجویان حتماً باید به تایید و همراه حداقل یک عضو هیات علمی (حداقل استایار) ارسال شود.


 

آیا می‌توان چند مقاله به طور همزمان برای چاپ به مجله ارسال نمود؟

خیر. تا حصول نتیجه مقاله اول از ارسال مقاله جدید خودداری نمایید. ضمناً از هر نویسنده مسئول حداکثر یک مقاله در هر شماره نشریه قابل چاپ است. همچنین امکان چاپ از یک نویسنده مسئول در دو شماره پی در پی نیز مقدور نمی باشد.


 

فرایند بررسی مقالات چگونه است؟

مقالات واصله ابتدا توسط هیات تحریریه بررسی مقدماتی شده و در صورت تایید و انطباق محتوای آن با سیاست های انتشار مجله و همچنین رعایت اصول نگارش مقالات علمی و پژوهشی وارد فرایند داوری می شود.


 

مدت زمان بررسی و چاپ مقالات چقدر است؟

مقالات واصله در صورت تایید هیات تحریریه و تعیین داوران، وارد چرخه بررسی توسط داوران محترم می گردد هر داور باید ظرف مهلت بیست روز از زمان قبول داوری مقاله را بررسی و نظر خود را اعلام نماید در صورتی که داور/ان تعیین شده (حداقل دو داور) پس از پیگیری های اتوماتیک سامانه پاسخی ارسال نفرمایند مقاله برای تعیین مجدد داوران جدید به تحریریه ارجاع می گردد.
در هر حال پذیرش علمی مقالات منوط به اخذ نظر مثبت حداقل دو داور است.


 

آیا امکان اشتراک یا دسترسی به نسخه کاغذی نشریه وجود دارد؟

 با توجه به این که انتشار مجله به صورت الکترونیکی است امکان اشتراک و ارسال نسخه های چاپی وجود ندارد و فایل های الکترونیکی بر روی وب سایت مجله به صورت رایگان قابل دانلود می باشند.


آیا مجله بابت ارزیابی و چاپ مقاله از نویسندگان هزینه دریافت می کند؟

هزینه داوری 500000 ریال  است که بعد از بررسی مقدماتی مقاله توسط هیات تحریریه و در صورت تایید آن برای ارسال به داوری دریافت می شود. مقاله پس از دریافت تصویر فیش مذکور برای داوران ارسال می شود.


 هزینه انتشار مقاله2000000 ریال  است ( 1500000 ریال برای انتشار  و 500000 ریال برای ویرایش چکیده مبسوط انگلیسی اختصاص دارد) که تصویر فیش مربوط به آن باید پس از پذیرش اولیه مقاله توسط نویسنده برای نشریه ارسال شود.


 

آیا قرار گرفتن عنوان مقاله در فهرست مقالات آماده انتشار به منزله تایید نهایی آن است؟

خیر. قرار گرفتن عنوان و چکیده مقاله در فهرست مقالات آماده انتشار صرفا به منزله تایید اولیه علمی آن است.
پذیرش قطعی مقالات برای چاپ و انتشار نهایی آنها در یکی از شماره های نشریه، تنها در صورت تحقق یافتن کلیه شروط ذکر شده در راهنمای نویسندگان و بخش پرسش های متداول و پس از واریز هزینه انتشار صورت می گیرد.