ارتقا رتبه نشریه

بر اساس آخرین ارزیابی منتشر شده مربوط به ارزیابی سال 1400 مرکز (ISC) رتبه علمی نشریه به  Q1   ارتقا یافته است. 

 

ضریب تاثیر 0.673 و میانگین ضریب تاثیر در سطح کلان علوم اجتماعی 0.376 اعلام شده است. 

 

این موفقیت را به همکاران نشریه و نویسندگان محترم مقالات تبریک عرض نموده و آرزوی تداوم موفقیت در فعالیت های علمی ایشان را داریم.