این دوفصلنامه مقالات پژوهشی جدید در زمینه: تبیین ها و تحلیل های جامعه شناختی و مولفه های اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه و  اقتصاد  را منتشر می کند.


   اطلاعات عمومی نشریه:

زبان نشریه: فارسی ( چکیده کوتاه و مبسوط به انگلیسی)

درصد پذیرش مقالات: حدود   20%    

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

هزینه انتشار: 2500000 ریال

 شیوه داوری:  دو سو بسته (  داور و نویسنده از هویت یکدیگر مطلع نمی باشند).

 متوسط زمان ارزیابی مقاله:  چهار ماه

 نوع انتشار: تا سال 1396 چاپی و الکترونیکی و از سال 1397 فقط به صورت الکترونیکی

 تخصیص کد DOI به مقالات از شماره زمستان 1399 

تخصیص کد DOR به مقالات از شماره بهار 1397

 


 

 هزینه انتشار مقالات از طریق شماره حساب 8606912162 بانک ملت در زیر مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و با شناسه های مستقل بنام هریک از نشریات علمی قابل دسترس از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به نشانی زیر پرداخت می شود: 

 https://portal.tabrizu.ac.ir/payment

شناسه پرداخت 110498025185  

نویسندگان محترم لطفا قبل از دریافت ایمیل از سوی نشریه از پرداخت وجه به حساب مذکورخودداری فرمایند.

 دسترسی به فایل مقالات و استفاده از آنها پس از انتشار در نشریه مجاز و رایگان است.

 

 


نامه پذیرش مقاله منسوب به این نشریه صرفا زمانی مستند و معتبر است که اطلاعات مربوط به عنوان و نویسندگان  در بخش مقالات آماده انتشار درج شده باشد. 

 

نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب سمیم نور استفاده می نماید

 این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. (اطلاعات بیشتر در مورد دستورالعمل COPE) 

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند:

 قبل از ارسال مقاله  نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و  پرسش های متداول را مطالعه نمایید. مقالات را طبق راهنمای نویسندگان و لینک مربوطه تدوین کنید در غیر این صورت از گردونه بررسی خارج خواهد شد.

   وارد کردن اسامی تمام نویسندگان همکار در سامانه الزامی است لطفا  در ثبت دقیق مشخصات دقت لازم را مبذول فرمایید، مسئولیت اشتباه در درج اسامی و رتبه های علمی نویسندگان با نویسنده مسئول است.

پس از آغاز روند بررسی مقاله، تغییر مشخصات و نیز هرگونه اصلاح مشخصات نویسندگان توسط نشریه مقدور  نمی باشد.

 نویسندگان محترم هنگام ثبت نام و ارسال مقاله شناسه  ORCID  خود و همه همکاران را در مشخصات سامانه وارد نمایند.

 

بر اساس قوانین نشریه در ثبت‌نام و ارسال مقاله، نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، الزاما استاد راهنما معرفی شود و ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد. هرگونه مغایرت در مشخصات ثبت شده در سامانه و فایل مشخصات ارسال شده به همراه مقاله موجب توقف روند بررسی و انتشار مقاله خواهد شد.

 

 آخرین به روز رسانی 30 آبان 1400

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-330 

2. بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد

صفحه 27-64

10.22034/jeds.2021.40331.1420

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ شاپور زردموی اردکلو


ابر واژگان