آمار و اطلاعات نشریه
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 209
تعداد مقالات ارسال شده 817
تعداد مقالات پذیرفته شده 170
درصد پذیرش 21
حداکثر زمان پذیرش (روز) 214

این دوفصلنامه مقالات پژوهشی جدید در زمینه: تبیین ها و تحلیل های جامعه شناختی و مولفه های اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه و  اقتصاد  را منتشر می کند.


   اطلاعات عمومی نشریه:

زبان نشریه: فارسی ( چکیده کوتاه و مبسوط به انگلیسی)

درصد پذیرش مقالات: حدود   20%    

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

هزینه انتشار: 8000000 ریال

 شیوه داوری:  دو سو بسته (  داور و نویسنده از هویت یکدیگر مطلع نمی باشند).

 متوسط زمان ارزیابی مقاله:  چهار ماه

 نوع انتشار: تا سال 1396 چاپی و الکترونیکی و از سال 1397 فقط به صورت الکترونیکی

 تخصیص کد DOI به مقالات از شماره زمستان 1399 

تخصیص کد DOR به مقالات از شماره بهار 1397

 

تمدید رتبه علمی  Q1 نشریه در ارزیابی سال 1401 موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) 

 


 

 هزینه انتشار مقالات از طریق  زیر مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و با شناسه های مستقل بنام هریک از نشریات علمی قابل دسترس از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به نشانی زیر پرداخت می شود: 

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=326072254116000110408013290478

نویسندگان محترم لطفا قبل از دریافت ایمیل از سوی نشریه از پرداخت وجه به حساب مذکورخودداری فرمایند.

 دسترسی به فایل مقالات و استفاده از آنها پس از انتشار در نشریه مجاز و رایگان است.

 

 


نامه پذیرش مقاله منسوب به این نشریه صرفا زمانی مستند و معتبر است که اطلاعات مربوط به عنوان و نویسندگان  در بخش مقالات آماده انتشار درج شده باشد. 

 

نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب سمیم نور استفاده می کند. نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله باید گواهی مشابهت یابی مقاله خود را در بخش فایل های تکمیلی اضافه نمایند (صفحه پیوندهای مفید را ببینید) 

 این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. (اطلاعات بیشتر در مورد دستورالعمل COPE) 

نویسندگان محترم  قبل از ارسال مقاله  نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و  پرسش های متداول را مطالعه نمایید. مقالات را طبق راهنمای نویسندگان و لینک های مربوطه تدوین کنید.

   وارد کردن اسامی و شناسه  ORCID تمام نویسندگان همکار در سامانه الزامی است. 

پس از آغاز روند بررسی مقاله، تغییر مشخصات و نیز هرگونه اصلاح مشخصات نویسندگان توسط نشریه مقدور  نمی باشد.

 

بر اساس قوانین نشریه در ثبت‌نام و ارسال مقاله، نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، الزاما استاد راهنما معرفی شود و ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد. هرگونه مغایرت در مشخصات ثبت شده در سامانه و فایل مشخصات ارسال شده به همراه مقاله موجب توقف روند بررسی و انتشار مقاله خواهد شد.

 

 آخرین به روز رسانی5 اردیبهشت  1403

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، اسفند 1402 (پاییز و زمستان 1402) 

ابر واژگان