براساس نامه شماره 3/18/311327 مورخه 1397/12/6 کمیسیون نشریات علمی 

این نشریه از شماره بهار و تابستان 1397 واجد امتیاز علمی پژوهشی است.

 


این دوفصلنامه مقالات پژوهشی جدید در زمینه: تبیین های جامعه شناختی و مولفه های اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه،  اقتصاد و ارائه تحلیل در این زمینه را منتشر می کند.

 

   اطلاعات عمومی نشریه:

زبان نشریه: فارسی ( چکیده کوتاه و مبسوط به انگلیسی)

درصد پذیرش مقالات: حدود   20%    

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

هزینه انتشار: 2500000 ریال ( طی دو مرحله، مطابق با بند 18 راهنمای نویسندگان)

 شیوه داوری:  دو سو بسته (  داور و نویسنده از هویت یکدیگر مطلع نمی باشند).

 متوسط زمان ارزیابی مقاله:  چهار ماه

 نوع انتشار: تا سال 1396 چاپی و الکترونیکی و از سال 1397 فقط به صورت الکترونیکی

 تخصیص کد DOI به مقالات از شماره زمستان 1399

 

 

هزینه انتشار مقالات از طریق شماره حساب 8606912162 بانک ملت در زیر مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و با شناسه های مستقل بنام هریک از نشریات علمی قابل دسترس از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به نشانی زیر پرداخت می شود: 

 http://portal.tabrizu.ac.ir/payment

شناسه پرداخت 110498025185  

    دسترسی به فایل مقالات و استفاده از آنها پس از انتشار در نشریه مجاز و رایگان می باشد.

 

 

  نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می نماید

 

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. (اطلاعات بیشتر در مورد دستورالعمل COPE)

 

 قبل از ارسال مقاله ضروری است نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و  پرسش های متداول را مطالعه نمایید.

 

لطفا مقالات را طبق راهنمای نویسندگان و لینک مربوطه تدوین کنید در غیر این صورت هنگام بررسی اولیه، فقط یک بار، برای اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود.

 نشریه از بررسی مقالات خارج از ضوابط مندرج در سامانه نشریه معذور است.

 

  مشخصات نویسندگان در سامانه براساس اطلاعات مندرج از سوی نویسنده مسئول  قابل مشاهده می شود وارد کردن اسامی تمام نویسندگان در سامانه الزامی است لطفا  هنگام ارسال مقاله در ثبت دقیق مشخصات دقت لازم را مبذول فرمایید، مسئولیت اشتباه در درج اسامی و رتبه های علمی نویسندگان با نویسنده مسئول است.

پس از آغاز روند بررسی مقاله، تغییر مشخصات نویسندگان و نیز هرگونه اصلاح مشخصات نویسندگان توسط نشریه مقدور  نمی باشد

 

نویسندگان محترم هنگام ثبت نام و ارسال مقاله شناسه  ORCID  خود و همکاران را در مشخصات وارد نمایند.

 

 آخرین به روز رسانی 30 فروردین 1400

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-335 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-4371
شاپا الکترونیکی
2676-4660

بانک ها و نمایه نامه ها