تماس با ما

نشانی: تبریز بلوار 29 بهمن دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دفتر نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

تلفن:    33392263-041      کارشناس نشریه: خانم دکتر محمدپور

تماس تلفنی فقط روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی12 مقدور می باشد

 پست الکترونیکی: sociology@tabrizu.ac.ir


CAPTCHA Image