تماس با ما

نشانی: تبریز بلوار 29 بهمن دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دفتر نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

تلفن:    33392286-041     

تماس تلفنی فقط روزهای شنبه  از ساعت 9 الی12 و چهارشنبه از ساعت 12 الی 14  مقدور می باشد

 پست الکترونیکی: sociology@tabrizu.ac.ir


CAPTCHA Image