راهنمای نویسندگان

این نشریه از بررسی مقالات ارسالی خارج از شیوه ارائه شده در راهنمای نویسندگان معذور است. 

 

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

 

 1-  بر اساس قوانین نشریه ثبت‌نام و ارسال مقاله توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، الزاما استاد راهنما معرفی شود.

 2-    ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

 

نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یاب سمیم نور استفاده می کند.  هنگام ارسال مقاله گواهی مشابهت یابی مقاله باید در بخش فایل های تکمیلی اضافه شود.

 

راهنمای تدوین مقاله

ارسال­ کنندگان محترم مقالات، برای تسریع در بررسی و انتشار به­ موقع نشریه، به نکات زیر توجه فرمایند:

1ـ نشریه جامعه­ شناسی اقتصادی و توسعه، از رشته­ های مختلف مرتبط با  علوم اجتماعی در موضوعات تامین کننده اهداف نشریه مقاله می­ پذیرد.

مقاله ارسالی قبلاً در جای دیگری چاپ نشده یا برای چاپ ارسال نشده باشد.

نام و نام ­خانوادگی نویسنده(گان)، همراه با رتبه علمی، محل اشتغال به صورت کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی در صفحه جداگانه­ ای به عنوان صفحه مشخصات ارسال شود. مشخصات به فارسی و انگلیسی تنظیم شود. این صفحه نباید حاوی متن و چکیده مقاله باشد. 

نویسندگان محترم هنگام ثبت مشخصات در سامانه، لطفا شناسه  ORCID خود و همکاران را در مشخصات وارد نمایند.

هنگام ثبت مقاله در سامانه، وارد کردن اسامی کلیه نویسندگان همکار الزامی است.

 ایجاد تغییر در مشخصات ثبت شده نویسندگان در سامانه، به هیچ عنوان توسط نشریه امکان پذیر نیست. لطفا  هنگام ارسال مقاله در ثبت دقیق مشخصات دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت اشتباه در درج اسامی و رتبه های علمی نویسندگان با نویسنده مسئول است. هرگونه مغایرت در مشخصات ثبت شده در سامانه و فایل ارسالی موجب توقف روند بررسی خواهد شد

در سامانه نشریه، و همچنین فایل مشخصات نویسندگان در قسمت وابستگی های سازمانی، اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود:

 رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

در تایپ مقاله رسم­ الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراعات شود.

مقاله در صفحه A4با Word 2007  و حداکثر در 25 صفحه با رعایت شرایط زیر تایپ شود و از طریق سایت مجله ارسال شود:

6ـ فونت متن فارسی مقاله BMitra-13 و عنوان­های اصلی BMitra-Bold 14 (برجسته) و عنوان­ های فرعیBMitra -Bold 13 باشد. فونت چکیده انگلیسی Times New Roman به اندازه 11 است.

فاصله سطرها به صورت Single، حاشیه از سمت راست 5 ، سمت چپ5 و از بالا 5 و پایین 4 سانتی­متر باشد.

8ـ ساختار مقاله: باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده فارسی، واژگان کلیدی،  چکیده انگلیسی کوتاه، واژگان کلیدی به انگلیسی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه­ گیری، فهرست منابع. پیوست­ها (در صورت نیاز)  باشد.

درصورتی که مقاله مستخرج از نتایج طرح پژوهشی مورد حمایت سازمانی باشد لازم است عنوان طرح یا گزارش پژوهشی، سال اجرای طرح و نام سازمان حمایت کننده در صفحه چکیده فارسی پانوشت شود و در پایان مقاله و قبل از منابع در بخش قدردانی درج گردد

چکیده فارسی مندرج در سامانه در 300 کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله، روش بررسی و نتایج اصلی تحقیق باشد. 

فایل چکیده فارسی مندرج در مقاله به صورت چکیده مبسوط و شامل مقدمه، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی باشد. اندازه فونت چکیده باید 12 باشد.

چکیده انگلیسی کوتاه حداقل 150 کلمه  و شامل طرح موضوع، روش بررسی و نتایج اصلی تحقیق و اندازه فونت آن 11 باشد. قید عنوان مقاله به انگلیسی الزامی است

9- 1- نسخه ای از چکیده انگلیسی  مبسوط در فایل جداگانه بارگذاری شود.

9- 2- برای پذیرش نهایی و ارسال گواهی پذیرش مقاله لازم است چکیده مبسوط   انگلیسی حداکثر 4 صفحه  بر اساس آخرین نسخه  اصلاح شده مقاله توسط نویسنده  براساس فرمت ارائه شده در لینک زیر همین صفحه شامل موارد زیر تهیه شود:

  • عنوان کامل مقاله
  • واژگان کلیدی
  • مقدمه
  • روش شناسی
  • یافته ها
  • نتیجه گیری
  • منابع
  • تعیین سهم نویسندگان در مقاله
  • اعلام تعهد و افشا تعارض منافع

10ـ مقدمه مقاله  شامل طرح مسأله، سوالات و اهداف پژوهش و متن اصلی شامل مبانی نظری، پیشینه و روش شناسی تحقیق باشد.

11ـ در تنظیم متن مقاله ارجاعات داخل متن بین دو کمانک شامل نام­ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه خواهد بود. مثال: (علیجانی، 1377: 12).در صورت تعدد نویسنـدگان بعد از نام خانوادگی نویسنده اول، حسب مورد کلمه همکار یا همکاران اضافه می­ شود، ولی در فهرست منابع نام و نام­ خانوادگی تمامی نویسندگان نوشته شود. ارجاعات مربوط به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی نوشته شود، مگر این که ترجمه آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.

12ـ معادل انگلیسی اسامی یا کلمات خارجی در متن مقاله در پانوشت ذکر شود. شماره های پانوشت در هر صفحه از 1 شروع می شود.

13ـ منابع مورد استفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام­ خانوادگی نویسنده و با تفکیک منابع فارسی از منابع خارجی به شرح زیر ذکر شود:

 13ـ1ـ کتاب: نام­ خانوادگی نویسنده(گان)، نام نویسنده، (سال)، عنوان کتاب، نام و نام­ خانوادگی مترجم یا مصحح، تعداد مجلدات، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

13ـ2ـ مقاله از نشریات یا مجلات ادواری: نام­ خانوادگی، نام نویسنده(­گان)،  (سال) عنوان مقاله، عنوان نشریه­ یا مجله، شماره، سال، صص.

13ـ3ـ مقاله از مجموعه مقالات همایش­ها و کنفرانس­ها: نام­ خانوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال)، عنوان مقاله، نام و نام­خانوادگی گردآورنده(گان)، عنوان مجموعه مقالات، محل نشر، ناشر.

13ـ4ـ در مورد نشریات الکترونیکی: حتی­ الامکان مشخصات مذکور برحسب مورد قید و در آخر نشانی سایت اینترنتی اضافه گردد.

13ـ5ـ رسـاله یا پایان­نامـه: نام­ خانـوادگی، نام پـژوهشگر، (سـال)، عنـوان رساله یا پایان­نامه، نام دانشکده و دانشگاه مربوطه.

14ـ عناوین مربوط به جدول­ها در بالای جدول و توضیحات مربوط به نقشه­ ها و نمودارها و اشکال در زیر آن قید شود. کلیه نمودارها و اشکال باید بارعایت حاشیه های اعلام شده صفحه و در فرم صفحه عمودی تنظیم شود. نمودارها و اشکال باید به شکل تصاویر یکپارچه در جای مربوط به خود درج شود به طوری که در زمان صفحه آرایی اجزا آن از هم جدا نشود.

15- متن جداول فاقد خطوط عمودی غیرضروری و با قلم B mitra اندازه 11 و عناوین سطر اول به شکل پرحجم تایپ شود.

جداول فارسی الزاما راست چین و جداول انگلیسی به صورت چپ چین تنظیم شوند.

نمونه جدول :

16- اعداد اعشاری داخل متن فارسی و درون جداول با ممیز (به شکل 0/0) قید شوند. در صورتی که جداول و نمودارهای درون متن حاصل یافته های مستقیم پژوهش نیست نام منبع اصلی آن با فونت B mitra و اندازه قلم 10 به شکل پرحجم در زیر جداول، نمودار یا اشکال برگرفته شده به صورت راست چین و  دقیقا از کناره راست جدول قید شود.

17- کلیه جداول، اشکال و نمودارهای داخل متن با یک سطر فاصله از انتها و ابتدای متن اصلی با رعایت اندازه حاشیه صفحات درج شوند. در رسم جداول از ترسیم خطوط عمودی و افقی غیرضروری در متن جدول خودداری شود.

18- هزینه انتشار مقاله 6000000 ریال  است  که  در دو مرحله، ابتدا پس از تایید هیات تحریریه نشریه و سپس بعد از تایید داوران محترم، از نویسندگان دریافت می شود. پس از اعلام پذیرش مقاله، باید تصویر فیش مربوط به آن  توسط نویسنده  در سامانه از قسمت فایل های تکمیلی بارگذاری شود.

 

شماره حساب نشریه:  شماره شباء بانک مرکزی  620100004001072203019567

 

لطفا شناسه پرداخت ، کد مقاله و نام نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز را حتما روی فیش واریز درج فرمایید

 

نویسندگان محترم لطفاً جهت دریافت فایل راهنمای نگارش و الگوی تهیه متن کامل فارسی از این لینک استفاده نمایید.

 

 نویسندگان محترم لطفاً جهت دریافت فایل الگوی تهیه فرم تعهد تالیف و افشای تعارض از این لینک استفاده نمایید

 

نویسندگان محترم لطفاً جهت دریافت فایل راهنمای نگارش و الگوی تهیه متن چکیده مبسوط انگلیسی از اینلینک استفاده نمایید.