اخبار و اعلانات

ارتقا رتبه نشریه

بر اساس آخرین ارزیابی منتشر شده مربوط به ارزیابی سال 1400 مرکز (ISC) رتبه علمی نشریه به  Q1   ارتقا یافته است.    ضریب تاثیر 0.673 و میانگین ضریب تاثیر در سطح کلان علوم اجتماعی 0.376 اعلام شده است.    این موفقیت را به همکاران نشریه و نویسندگان محترم مقالات تبریک عرض نموده و آرزوی تداوم موفقیت در فعالیت های علمی ایشان را داریم.  

مطالعه بیشتر

تغییر هزینه انتشار مقاله

براساس آخرین تصمیمات هیات تحریره نشریه با استناد به آیین نامه هزینه پردازش و انتشار مقالات وزارت علوم ( مصوب 1400) و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون نشریات دانشگاه تبریز، هزینه انتشار مقاله در شماره های سال 1402 و پس از آن تا زمان ابلاغ آیین نامه جدید مبلغ 6000000 ریال تعیین می شود.  این مبلغ در دو مرحله از نویسندگان مقالات اخذ خواهد شد

مطالعه بیشتر

مندرجات گواهی پذیرش مقاله

گواهی پذیرش مقالات به نام نویسنده مسئول صادر می شود. در مقالات مستخرج از پایاننامه دانشجویی این گواهی به نام استاد راهنما صادر می شود و نام های اساتید مشاور و دانشجو به عنوان همکاران درج می شود. به دلیل همگن ساختن موضوعات هر شماره، رعایت استانداردهای انتشار نشریات علمی و سیاست هیات تحریریه، در گواهی پذیرش مقالات، ذکر دقیق شماره نشریه که مقاله در آن منتشر خواهند شد، مقدور نمی باشد.

مطالعه بیشتر

گواهی پذیرش مقاله

نامه پذیرش مقاله منسوب به این نشریه صرفا زمانی مستند و معتبر است که اطلاعات مربوط به عنوان و نویسندگان  در بخش مقالات آماده انتشار درج شده باشد. 

مطالعه بیشتر

رتبه نشریه

براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری این نشریه دارای رتبه ب می باشد.

مطالعه بیشتر

امتیاز نشریه

براساس نامه شماره 3/18/311327 مورخه 1397/12/6 کمیسیون نشریات علمی این نشریه از شماره بهار و تابستان 1397 واجد امتیاز علمی پژوهشی است.

مطالعه بیشتر