دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-512 
بررسی تحولات نیروی فعال کشور تا سال 1395 و پیش‌بینی آن تا افق زمانی 1420

صفحه 77-104

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی


سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

صفحه 311-331

رها شکفته؛ حسین میرزایی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا صدیق اورعی