موضوعات = جامعه شناسی توسعه
تعداد مقالات: 30
1. مطالعه کیفی پیامدهای رویکرد نوسازی توسعه در نهاد خانواده: بیم‌ها و امیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

صمد عدلی پور


2. تحلیل فازی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-23

حبیب احمدلو؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ فیروز راد


3. تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-70

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزایی؛ محمد مبارکی


4. مناطق آزاد ، محرک توسعه تحلیلی جامعه شناختی بر ابعاد عملکردی منطقه آزاد ارس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-140

زهرا حضرتی صومعه؛ روح اله ساعی؛ روزا کرم پور


5. نوسازی و تحول ارزش‌های خانوادگی سنتی در شهر تبریز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-190

محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ صمد عدلی پور


7. سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-331

رها شکفته؛ حسین میرزایی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا صدیق اورعی


8. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-362

منوچهر علی نژاد؛ ابوالفضل پورگنجی پورگنجی؛ حسین دارابی


9. بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان (موردمطالعه: جوانان 18 تا 30 سال شهر اهواز)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 391-421

عبدالرضا نواح؛ سارا رشیدی؛ ایوب رستمی


10. فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص های فرهنگی توسعه پذیر و ضدتوسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-30

حلیمه حسین پناهی؛ رحیم بایزیدی


11. تحقق توسعه پایدار در قالب مفهوم شهر دوستدار کودک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-102

ایرج تیموری؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ محمدعلی کوشش وطن


12. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 158-189

علی مرادی؛ محسن صفاریان


13. تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین انواع مشارکت سیاسیِ با طبقات اجتماعی در شهر مهاباد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-218

شهلا کاظمی پور؛ مجید کفاشی؛ حسام نصیری


14. فرایند شکل گیری فساد در ایران بعد از انقلاب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

زین العابدین افشار؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید افشار


15. بررسی اثرات فعالیت‌های کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد بر توسعه مناطق پیرامون

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-61

فرنگیس سادات حسینی دانا؛ مهدی نوی پور


17. تحلیل جامعه‌شناختی بر نقش کارآفرینانه آذری‌زبانهای تهران با تاکید بر دریانی‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-124

منوچهر علی نژاد؛ علی اصغر سعیدی


18. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدر رفت آب آشامیدنی (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-183

حسن مومنی؛ سمیه خدارحمی؛ عبدالحسین کلانتری


19. بررسی رابطه رسانه‌های ارتباط جمعی بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اسلام‌آبادغرب)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-96

حسین دانش مهر؛ امید قادرزاده؛ فاطمه شریفی


20. تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-180

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم زایرکعبه


22. تاثیر حکمروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-39

مجید خالقی فر؛ وحید قاسمی؛ رضا همتی


25. نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-41

محمدباقر بهشتی؛ نیر محمدپور