موضوعات = توسعه اجتماعی
تعداد مقالات: 17
1. مناطق آزاد ، محرک توسعه تحلیلی جامعه شناختی بر ابعاد عملکردی منطقه آزاد ارس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-140

زهرا حضرتی صومعه؛ روح اله ساعی؛ روزا کرم پور


2. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-362

منوچهر علی نژاد؛ ابوالفضل پورگنجی پورگنجی؛ حسین دارابی


4. تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی‌، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-77

سجاد پاشایی؛ خیام اکبری؛ سجاد اکبری؛ فاطمه عبدوی


5. تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین انواع مشارکت سیاسیِ با طبقات اجتماعی در شهر مهاباد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-218

شهلا کاظمی پور؛ مجید کفاشی؛ حسام نصیری


6. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدر رفت آب آشامیدنی (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-183

حسن مومنی؛ سمیه خدارحمی؛ عبدالحسین کلانتری


7. بررسی رابطه رسانه‌های ارتباط جمعی بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اسلام‌آبادغرب)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-96

حسین دانش مهر؛ امید قادرزاده؛ فاطمه شریفی


8. توسعه جنسیتی در دوره پهلوی اول با تأکید بر فرصت‏های تحصیلی زنان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-124

آمنه امیری؛ محمد سلماسی زاده؛ محمد عباس زاده


9. زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

عبدالرضا ادهمی؛ عباس هاتفی


10. تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-180

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم زایرکعبه


11. ساماندهی و مهار موفّق تکدّی‌گری در کلان شهرها: مطالعه موردی مؤسّسۀ خیریۀ حمایت از مستمندان تبریز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-164

عترت ازهرا قناعت پیشه؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


12. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش گرایش به ارزش های دموکراتیک در بین شهر وندان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-191

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رحیم بدری گرگری؛ مهدی رفیعی


14. نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-41

محمدباقر بهشتی؛ نیر محمدپور


15. برنامه‌های پنجگانه توسعه در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

رجب ایزدی؛ مرتضی حیدرپور


16. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-163

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا


17. محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-70

رضا رنج پور؛ سید کمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ فاطمه عبداله زاده نوبریان