موضوعات = جامعه شناسی اقتصادی
تعداد مقالات: 32
1. تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-70

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزایی؛ محمد مبارکی


2. ارائه الگوی راه‌اندازی موفق شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-92

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ وحیدرضا میرابی؛ مهدی باقری


3. مناطق آزاد ، محرک توسعه تحلیلی جامعه شناختی بر ابعاد عملکردی منطقه آزاد ارس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-140

زهرا حضرتی صومعه؛ روح اله ساعی؛ روزا کرم پور


7. رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگ مالیاتی(مطالعه موردی مودیان شهرهای غرب استان مازندران)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-134

سید ابراهیم حسینی نوریان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ سیف اله فرزانه


8. تبیین جامعه‌شناختی نقش سرمایه اقتصادی خانواده در بازتولید نابرابری های اجتماعی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-223

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیانفر


10. تبیین مدل اثربخشی همایش‌های بزرگ ورزشی با نقش میانجی‌گری توسعه اجتماعی‌، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-77

سجاد پاشایی؛ خیام اکبری؛ سجاد اکبری؛ فاطمه عبدوی


11. تحلیل جامعه‌شناختی بر نقش کارآفرینانه آذری‌زبانهای تهران با تاکید بر دریانی‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-124

منوچهر علی نژاد؛ علی اصغر سعیدی


13. تحلیل فضایی تأثیر قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-55

اعظم جلائی؛ مهدی بختیار؛ نعمت اله اکبری


15. مروری نظامند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-116

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمدتقی ایمان


16. تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-180

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم زایرکعبه


18. مطالعه تطبیقی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی (تحلیل بین کشوری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-64

علیرضا بی زبان؛ بهنام منصور یونجالی


19. تحلیل جامعه شناختی موانع اداری- مالی عقلانی‌سازی اقتصاد ایران در دوره ناصری (مطالعه موردی دوران زمامداری میرزا تقی خان امیرکبیر)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-125

فردین قریشی؛ حسین بنی فاطمه؛ عباس قدیمی قیداری؛ جمشید ترابی اقدم


20. بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-155

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


21. نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-181

کریم مهری؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری


22. تاثیر حکمروایی خوب بر کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-39

مجید خالقی فر؛ وحید قاسمی؛ رضا همتی


23. بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر میزان خودکشی در ایران در چارچوب یک رویکرد اقتصادی- اجتماعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-71

آزاد خانزادی؛ سارا مرادی؛ مریم حیدریان


25. ساماندهی و مهار موفّق تکدّی‌گری در کلان شهرها: مطالعه موردی مؤسّسۀ خیریۀ حمایت از مستمندان تبریز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-164

عترت ازهرا قناعت پیشه؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب