تعداد مقالات: 198

تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 125-143

محمدعلی متفکرآزاد؛ احمد اسدزاده؛ سعید گرشاسبی


بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 131-158

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی


رسانه های محلی و توسعه ؛ مطالعه موردی استان زنجان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 131-159

10.22034/jeds.2021.42435.1469

مرتضی صفری؛ مصطفی جعفری


بررسی منحنی کوزنتس شادی و محاسبه شاخص شادی در استان-های ایران

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 133-157

10.22034/jeds.2021.43310.1488

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ الهام حشمتی دایاری


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 139-163

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا


مطالعه اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 143-165

سعید کیاکجوری؛ حسین افراسیابی


تحول گفتمان عدالت در ایران: مطالعه موردی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 143-180

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم زایرکعبه


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدر رفت آب آشامیدنی (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 155-183

حسن مومنی؛ سمیه خدارحمی؛ عبدالحسین کلانتری


نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 157-181

کریم مهری؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش گرایش به ارزش های دموکراتیک در بین شهر وندان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 165-191

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رحیم بدری گرگری؛ مهدی رفیعی


همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 171-200

اصغر میرفردی؛ عباس رمضانی باصری


بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 147-169

سعیده گروسی؛ بهشید گروسی؛ اسما امیرحیدری


بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 158-189

علی مرادی؛ محسن صفاریان


بررسی عوامل موثر بر اعتماد به نیروی انتظامی در شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 167-193

فاطمه گلابی؛ فتانه حاجیلو


بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن در استان کردستان با تاکید بر شاخصهای توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-197

چنور دیداری؛ رضاعلی محسنی؛ محمد حسین بحرانی