نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سیروس بررسی تأثیر آگاهی از اهداف توسعه ملی بر اخلاق کاری کارکنان دولت (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌ها، ادارات کل و شرکت‌ها در شهر یاسوج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • اسدزاده، احمد تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-143]

پ

 • پناهی، حسین بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد وتوسعه کشورهای با درآمد بالا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 29-49]

ج

 • جامه بزرگی، آمنه تأثیر کیفیت نظام نوآوری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب خاورمیانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 73-101]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-34]

ح

 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار (بررسی موردی: یزد) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 51-72]

ر

 • رحیمی، رئوف تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-34]
 • رمضانی باصری، عباس همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 171-200]
 • رنج پور، رضا محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 35-70]

س

 • سدیدپور، سعیده سادات بررسی رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ(خودکشی - دیگرکشی): مطالعه تطبیقی در سطح کلان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 71-96]
 • سدیدپور، سمانه سادات بررسی رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ(خودکشی - دیگرکشی): مطالعه تطبیقی در سطح کلان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 71-96]

ش

 • شاه آبادی، ابوالفضل تأثیر کیفیت نظام نوآوری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب خاورمیانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 73-101]

ص

 • صادقی، سید کمال محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 35-70]
 • صنوبر، ناصر بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برمصرف مسئولانه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-119]

ع

 • عباسی اصل، رضا بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد وتوسعه کشورهای با درآمد بالا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 29-49]
 • عباسزاده، محمد بررسی جامعه شناختی تأثیر تمایل به درونی‌سازی ایده‌آل لاغری، مدیریت بدن و نارضایتی بدنی بر بی‌نظمی‌های غذایی (تحقیقی در حوزه جامعه‌شناسی تغذیه) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 103-123]
 • عبداله زاده نوبریان، فاطمه محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 35-70]

غ

 • غنی افشرد، فریبا بررسی جامعه شناختی تأثیر تمایل به درونی‌سازی ایده‌آل لاغری، مدیریت بدن و نارضایتی بدنی بر بی‌نظمی‌های غذایی (تحقیقی در حوزه جامعه‌شناسی تغذیه) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 103-123]

ف

 • فاریابی، محمد بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برمصرف مسئولانه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-119]

ق

 • قدرتی، اکبر بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برمصرف مسئولانه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-119]

گ

 • گرشاسبی، سعید تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-143]
 • گلابی، فاطمه گونه های فراغت و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی جوانان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 121-169]

ل

 • لطفعلیانی، علی محمد بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار (بررسی موردی: یزد) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 51-72]

م

 • متفکرآزاد، محمدعلی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-143]
 • متفکر آزاد، محمدعلی محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 35-70]
 • میداندار، فهیمه بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برمصرف مسئولانه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-119]
 • میرفردی، اصغر همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 171-200]
 • مسعودنیا، حسین تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-34]