موضوعات = جامعه شناسی روستایی
تعداد مقالات: 5
3. تبیین عوامل معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت های اسکان موقت روستایی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 423-469

فرزانه هدفی؛ علیرضا فلاحی؛ سید غلامرضا اسلامی


4. بررسی اثرات فعالیت‌های کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد بر توسعه مناطق پیرامون

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-61

فرنگیس سادات حسینی دانا؛ مهدی نوی پور


5. بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-51

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران