نمایه نویسندگان

ا

 • امیرحیدری، اسما بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 147-169]
 • امیرکواسمی، ایوب تأملی بر نظریه¬های بنیان¬گذاران جامعه¬شناسی سیاسی در عصر جهانی شدن سیاست [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 1-26]
 • انوریان اصل، حامد چالش¬های همگرایی در میان کشورهای اسلامی (مطالعه موردی سازمان کنفرانس اسلامی) [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 193-227]

ب

 • بیرامی، منصور بررسی رابطه بین حساسیت مذهبی با ناامیدی و صفات شخصیتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان آذربایجان¬غربی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 55-66]
 • بنی فاطمه، حسین تبیین تأثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 50-15 ساله پیرانشهر [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 27-54]

پ

 • پورافکاری، نصراله مطالعه ارتباط بین آنومی، اقتدارگرایی و تمایل به رفتار انحرافی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران ‏اهواز)‏ [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 67-90]

ج

 • جعفری، پریناز بررسی رابطه بین حساسیت مذهبی با ناامیدی و صفات شخصیتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان آذربایجان¬غربی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 55-66]

ح

 • حاجی زاده میمندی، مسعود بررسی عوامل اجتماعی - محیطی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌‌ای در شهر یزد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 91-117]
 • حکمت، عزیز تبیین تأثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 50-15 ساله پیرانشهر [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 27-54]
 • حکیمی نیا، بهزاد مطالعه ارتباط بین آنومی، اقتدارگرایی و تمایل به رفتار انحرافی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران ‏اهواز)‏ [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 67-90]

ر

 • رهبرقاضی، محمودرضا بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 171-192]

ز

 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی عوامل اجتماعی - محیطی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌‌ای در شهر یزد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 91-117]

ص

 • صالحی، ذاکر بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره¬آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 119-145]
 • صباغ، صمد بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره¬آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 119-145]

ع

 • عباس زاده، محمد تبیین تأثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 50-15 ساله پیرانشهر [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 27-54]
 • علیزاده اقدم، محمدباقر بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره¬آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 119-145]
 • عنایتی، حدیث مطالعه ارتباط بین آنومی، اقتدارگرایی و تمایل به رفتار انحرافی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران ‏اهواز)‏ [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 67-90]

ف

 • فروغی، عاطفه بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 171-192]

ق

 • قرباغی، حسین بررسی رابطه بین حساسیت مذهبی با ناامیدی و صفات شخصیتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان آذربایجان¬غربی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 55-66]

گ

 • گروسی، بهشید بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 147-169]
 • گروسی، سعیده بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 147-169]

م

 • محمود اوغلی، رضا بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 171-192]
 • مسعودنیا، حسین بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 171-192]

ن

 • نیک عهد، مهدی بررسی عوامل اجتماعی - محیطی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌‌ای در شهر یزد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 91-117]
 • نواختی مقدم، امین چالش¬های همگرایی در میان کشورهای اسلامی (مطالعه موردی سازمان کنفرانس اسلامی) [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 193-227]