موضوعات = سبک زندگی
تعداد مقالات: 4
1. سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-331

رها شکفته؛ حسین میرزایی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا صدیق اورعی


2. بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-158

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی


4. بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برمصرف مسئولانه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-119

محمد فاریابی؛ ناصر صنوبر؛ اکبر قدرتی؛ فهیمه میداندار