نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی ترکمانی، اشرف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 115-141]
 • احمدی، عزت اله بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان مرکز جامع علمی- کاربردی زندان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-31]
 • ادیبی سده، مهدی بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نوع مصرف با تأکید بر موسیقی، فیلم و کتاب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • اسدزاده، احمد نقش متغیرهای اجتماعی-اقتصادی (SES) در توضیح نابرابری¬های سطوح سلامتی در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-78]
 • اسمعیلی طویل، یونس بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان مرکز جامع علمی- کاربردی زندان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-31]
 • افراسیابی، حسین مطالعه اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 143-165]

ب

 • باستان، فرانک تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت عمومی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 27-46]
 • بنی فاطمه، حسین بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 32-56]
 • بهبودی، داود تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت عمومی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 27-46]
 • بهبودی، داود نقش متغیرهای اجتماعی-اقتصادی (SES) در توضیح نابرابری¬های سطوح سلامتی در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-78]

ج

 • جلیل پور، سالار نقش متغیرهای اجتماعی-اقتصادی (SES) در توضیح نابرابری¬های سطوح سلامتی در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-78]

ح

 • حاجیلو، فتانه بررسی عوامل موثر بر اعتماد به نیروی انتظامی در شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 167-193]
 • حیدریان، بهنام شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت¬ها در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-89]
 • حسین نژاد، فهیمه بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 32-56]
 • حقیقتیان، منصور بررسی تأثیر نگرش¬های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان: مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-114]

ر

 • ربانی، رسول بررسی احساس امنیت در بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه (مورد مطالعه: شهروندان اصفهانی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 91-122]
 • رسولی، زهره بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان مرکز جامع علمی- کاربردی زندان تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-31]
 • روستایی، شهرام بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 32-56]

ز

 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه¬ یزد [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-69]

ص

 • صنوبر، ناصر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت¬ها در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-89]

ط

 • طاهری، زهرا بررسی احساس امنیت در بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه (مورد مطالعه: شهروندان اصفهانی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 91-122]

ع

 • علیزاده، فیروزه نقش تعیین¬کننده سرمایه¬های اقتصادی و اجتماعی در ناامنی غذایی شهروندان مطالعه موردی: شهروندان تبریزی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 195-220]
 • علیزاده اقدم، محمدباقر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 32-56]
 • علیزاده اقدم، محمدباقر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 115-141]

ق

 • قریشی، فردین توسعه فرهنگ: بررسی راهبردهای رشد کیفی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 123-145]
 • قریشی، فردین بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 115-141]

ک

 • کیاکجوری، سعید مطالعه اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 143-165]
 • کریمی، یوسف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نوع مصرف با تأکید بر موسیقی، فیلم و کتاب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-26]
 • کشتیبان، رقیه نقش متغیرهای اجتماعی-اقتصادی (SES) در توضیح نابرابری¬های سطوح سلامتی در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-78]

گ

 • گلابی، فاطمه بررسی عوامل موثر بر اعتماد به نیروی انتظامی در شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 167-193]

م

 • محمدی فر، نجات بررسی رابطه میان رشد طبقه متوسط جدید و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 147-180]
 • مرادی، گلمراد بررسی تأثیر نگرش¬های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان: مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-114]
 • مسعودنیا، حسین بررسی رابطه میان رشد طبقه متوسط جدید و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 147-180]

ن

 • نوریان نجف، محمد بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه¬ یزد [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-69]

ه

 • هاشمیانفر، علی بررسی تأثیر نگرش¬های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان: مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-114]
 • هزارجریبی، جعفر نقش تعیین¬کننده سرمایه¬های اقتصادی و اجتماعی در ناامنی غذایی شهروندان مطالعه موردی: شهروندان تبریزی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 195-220]