کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 253-283

10.22034/jeds.2020.11478

اکبر طالب پور؛ محمود بسطامی نژاد


2. بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-155

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش