نویسنده = سدیدپور، سمانه سادات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت اشتغال خارج از خانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-48

فروغ الصباح شجاع نوری؛ سمانه سادات سدیدپور


2. بررسی رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ(خودکشی - دیگرکشی): مطالعه تطبیقی در سطح کلان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-96

سمانه سادات سدیدپور؛ سعیده سادات سدیدپور