نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی موانع و چالش‌های توسعه زیست بوم کارآفرینی(EE) در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22034/jeds.2021.43642.1490

معصومه باقری؛ علی بوداقی؛ مرضیه شهریاری