نویسنده = منوچهر علی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ارتقاء کیفی میدان مشق تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-362

منوچهر علی نژاد؛ ابوالفضل پورگنجی پورگنجی؛ حسین دارابی


2. تحلیل جامعه‌شناختی بر نقش کارآفرینانه آذری‌زبانهای تهران با تاکید بر دریانی‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-124

منوچهر علی نژاد؛ علی اصغر سعیدی