کلیدواژه‌ها = قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی تأثیر قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-55

اعظم جلائی؛ مهدی بختیار؛ نعمت اله اکبری