نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سلامت اجتماعی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن در بین شهروندان استان ایلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 53-77

10.22034/jeds.2021.41053.1442

محمدرضا منفرد؛ نوروز هاشم زهی؛ عالیه شکربیگی