نویسنده = زندی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحولات نیروی فعال کشور تا سال 1395 و پیش‌بینی آن تا افق زمانی 1420

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-104

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی