نویسنده = شکفته، رها
تعداد مقالات: 1
1. سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-331

رها شکفته؛ حسین میرزایی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا صدیق اورعی