نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن در استان کردستان با تاکید بر شاخصهای توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-197

چنور دیداری؛ رضاعلی محسنی؛ محمد حسین بحرانی