نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی

دوره 9، شماره 2، آبان 1399، صفحه 253-283

10.22034/jeds.2020.11478

اکبر طالب پور؛ محمود بسطامی نژاد