نویسنده = سلیمان پاک سرشت
تعداد مقالات: 1
1. فرایند شکل گیری فساد در ایران بعد از انقلاب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

زین العابدین افشار؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید افشار