نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. چالش¬های همگرایی در میان کشورهای اسلامی (مطالعه موردی سازمان کنفرانس اسلامی)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 193-227

امین نواختی مقدم؛ حامد انوریان اصل