نویسنده = مهدی نیک عهد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی - محیطی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌‌ای در شهر یزد

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-117

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ مهدی نیک عهد