نویسنده = اکبر زارع شاه آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه¬ یزد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-69

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد نوریان نجف


2. بررسی عوامل اجتماعی - محیطی موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌‌ای در شهر یزد

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-117

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ مهدی نیک عهد