نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی منحنی کوزنتس شادی و محاسبه شاخص شادی در استان-های ایران

دوره 10، شماره 2، آذر 1400، صفحه 133-157

10.22034/jeds.2021.43310.1488

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ الهام حشمتی دایاری


2. بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 127-155

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش