بررسی اثرات همه‌گیری کرونا بر اقتصاد گردشگری در شهر لالجین: با تاکید بر نقش صنایع دستی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، ، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران،

چکیده

شیوع همه‌گیری کرونا یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها را بر صنعت توریسم و گردشگری دنیا وارد کرده است. با توجه به نقش پر اهمیت صنعت گردشگری و صنایع دستی در اقتصاد شهر لالجین، هدف از این مطالعه نیز بررسی کانال‌های اثرگذاری شیوع کرونا بر صنعت گردشگری در شهر لالجین بوده تا ابعاد مختلف این بحران بر اقتصاد گردشگری این شهر استخراج شده و مشخص گردد که آیا محوریت بودن صنایع دستی در شکل‌گیری گردشگری شهر لالجین، توانسته است اثرات بحران همه‌گیری کرونا بر گردشگری را تقلیل دهد یا خیر؟ بدین منظور برای یافتن ابعاد مختلف اثرگذاری همه‌گیری کرونا بر گردشگری و توسعه پایدار شهر لالجین، به بررسی روایت‌های فردی و تجربه‌های شخصی 21 نفر از صنعتگران و تولید‌کنندگان سفال و سرامیک در شهرک صنعتی لالجین، کارگران و فروشندگان صنایع دستی، صادرکنندگان، و صاحبان مشاغل در حوزه خدمات گردشگری شهر لالجین پرداخته‌ شده است. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه‌ها نشان‌دهنده 9 مکانیزم اصلی اثرگذاری شیوع کرونا بر کسب و کارهای گردشگری در حوزه صنایع دستی می‌باشد که شامل: 1) تغییر در بازار فروش محصولات 2) تغییر در بازار نیروی کار 3) تغییر در ساختار بازار 4) تغییر در استراتژی‌های فروش و بازاریابی 5) تغییر در علایق و سلایق مردم 6) بروز مشکلات مالی7) مشکلات ناشی از اعمال قوانین منع تردد و محدودیت‌های کرونایی 8) سوء مدیریت دولتی و 9) عوامل تشدید-کننده همچون تورم و تحریم‌های بین‌المللی می‌باشند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آنست که حضور صنایع دستی در صنعت گردشگری شهر لالجین باعث بالا بودن درجه تحرک نیروی کار در این شهر شده و از این طریق از بروز بیکاری گسترده در دوران بحران ممانعت به عمل آورده است. نتایج حاصل از این مطالعه کاربردهای سیاستی مفیدی برای کسب وکارهای فعال در حوزه صنایع دستی، به خصوص در دوران پساکرونا در بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of COVID-19 Pandemic on Tourism Economy in Lalejin City: With a Special Emphasis on the Role of Handicrafts

نویسندگان [English]

  • Somayeh Razzaghi 1
  • Davod Jafari Seresht 1
  • Fatemeh Behnazar 2
  • Mohammad Mahdi Samadi 1
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The outbreak of COVID-19 pandemic has caused one of the most serious damage on the world tourism industry. Considering the important role of tourism and handicrafts industry in the economy of Lalejin city, the purpose of this study is to investigate the channels through which corona outbreak has affected the tourism industry in Lalejin city. In addition, considering the centrality of handicrafts in formation of tourism in Lalejin city, this study will answer the question of whether the presence of handicrafts in the tourism industry of Lalejin city has been able to reduce the effects of Corona pandemic crisis on the economy or not? In order to find different dimensions of the impact of Corona pamdemic on tourism and sustainable development of Lalejin city, and based on Grounded theory methods, this study made a survey on the personal stories and personal experiences of 21 craftsmen and producers of pottery and ceramics in Lalejin industrial town, workers and sellers of related handicraft industries, exporters, and business owners in the field of tourism services in Lalejin city. The results of the coding of the interviews indicate 9 main mechanisms that the prevalence of corona influenced on tourism businesses which include: 1) Changes in target markets and trading partners 2) changes in the labor market 3) changes in the Market structures 4) change in sales and marketing strategies 5) change in people's interests and tastes 6) financial problems 7) problems caused by the application of curfews and restrictions 8) government mismanagement and 9) aggravating factors such as Inflation and international sanctions. The results of this study also indicate that the centrality of handicrafts in the tourism industry of Lalejin city has caused a high degree of labor mobility in this city and thus has prevented widespread unemployment during the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Handicraft
  • COVID-19
  • Lalejin
  • Grounded Theory
اسکتی، هانیه، آریا، مینو.، دوستی مقدم، حسین.، میری کمک، مهدیه، (1394) بررسی اثرات اقتصادی صنایع دستی بر وضعیت معیشت خانوارهای روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان فنوج، اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهر سازی نوین، قم.
تحصیلی، حسن، شاکری، فاطمه، (1397) بررسی ویژگی‌های اقتصادی صنایع دستی، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حیدری، علی‌اکبر، روشن، علیقلی، نادری، نادر، (1398) تأثیر بازاریابی گردشگری آمیخته محل و مردم بر توسعه کارآفرینی روستایی، منطقه ریجاب استان کرمانشاه، پژوهش‌های روستائی، سال 4، شماره 1، صص: 582-595.
دیوسالار، اسدالله، (1395) نقش صنایع‌دستی در اقتصاد گردشگری روستایی مورد: روستاهای کوهپایه‌ای شهرستان به شهر، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 5، شماره 2، صص: 161-174.
رحمان ستایش، امیررضا، فلاح‌نیا، مهسا، (1394) نقش متقابل صنایع دستی در توسعه پایدار فرهنگی و گردشگری (نمونه موردی: شیراز)، کنگره بین‌المللی جغرافیا و توسعه پایدار.
رحیمی، فرشته، (1399) بررسی تأثیر بیماری کرونا (covid-19) بر توسعه اقتصادی و صنعت گردشگری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام.
رمضانی، مینا، (1398) نقش صنایع دستی و گردشگری در توسعه پایدار کشور، سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، کرج.
طلائی شکری، شهاب، کلهر، سینا، ستاری‌فرد، صادق، (1399) درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (34) صنایع دستی و کرونا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
عبدی، محمد، عباس‌پور، ناصر، (1398) گزارش سیاستی بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنعت گردشگری، کارگروه تخصصی صنعت گردشگری، مرکز پژوهشی آرا.
قره، محمد، یاوری، حسین، (1374) نقش و جایگاه صنایع دستی در روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جلوه هنر، شماره 4، صص: 38-41.
مددخانی، مهدی، کاظمی، علی، شاهین، آرش، انصاری، آذرنوش، (1399) طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده صنایع دستی ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 24،  شماره 2 ، صص: 171-204.
موسوی، نجم‌الدین، غفوریان، امیر، سرشومی، علی، سپهوند، رضا، (1397) توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان اصفهان). گردشگری و توسعه، سال 7، شماره 4، صص: 226-240.
نیکفال، ساسان، منصوری، محدثه، (1399) تاثیر ویروس کرونا بر صنعت گردشگری، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، تهران.
هندرسون، جان، (1343) مدیریت بحران در صنعت گردشگری: علت‌ها و پیامدها، ترجمه محمدرضا گوهری، تهران: انتشارات مهکامه، چاپ اول.
یاوری، حسین، (1382)  آشنایی با هنر های سنتی، چاپ اول، تهران، انتشارات صبای سحر.
یاوری، حسین، (1389) شناخت صنایع دستی ایران، تهران، انتشارات مهکامه، ص 125.
یزدانی، علی، (1389) توسعه اقتصاد شهر با صنایع دستی و توریسم، ویژه‌نامه اقتصاد گردشگری شهری، ص 51.
Bagherzadeh, Mehdi, Markovic, Stefan, Marcel, Bogers, (2021) Managing open innovation: A project-level perspective, Transactions on Engineering Management, 68 (1), 301-316.
Bai, Chunguan, Quayson, Matthew, Joseph, Sarkis, (2021) COVID-19 pandemic digitization lessons for sustainable development of micro-and small- enterprises, Sustainable production and consumption, 27, 1989-2001.
Bartik, Alexaner, Bertrand, Marianne, Cullen, Zoe, Glaeser, Edward, Luca, Michael, Christopher, Stanton, (2020) The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations, Proceedings of the national Academy of science, 117(30), 17656-17666.
Bigliardi, Barbara, Francesco, Galati, (2016) Which factors hinder the adoption of open innovation in SMEs? Technology Analysis and Strategic Management, 28(8), 869-885.
Bullinger, Hans, Fahnrich, Klaus, Thomas, Meiren, (2003) Service engineering – methodical development of new service products, International Journal of Production Economics, 85(3) 205-223.
Burns, Ng, Grove, SK, (2010) Understanding nursing research: Building an evidence based practice: Elsevier Health Sciences.
Morales, Caballero, (2021) Innovation as recovery strategy for SMEs in emerging economics during the COVID-19 pandemic, Research in International Business and Finance, 57, 1-9.
Cutter, Susan, (2008) A place-based model for understanding community resilience to natural disasters, Journal of Global Environmental Change, 18 598- 606.
Dai, Ruochen, Feng, Hao, Hu, Junpeng, Jin, Quan, Li, Huiwen, Wang, Ranran, Xiaobo, zhang, (2021) The impact of COVID-19 on small and medium-sized enterprices (SMEs): Evidence from two-wave phone surveys in China, China  Economic Review, 67, 1-20.
Dimson, Jonathan, Mladenov, Zdravko, Sharma, Ruchi, Karim, Tadjeddine, (2020) COVID-19 and European small and medium –size enterprises: How they are weathering the storm.
Farazmand, Ali, (2009) Hurricane Katrina, the crisis of leadership and chaos management: time for trying the surprise management theory in action, public organization review, 9(4), 54-70.
Faulkner, Bill, (2001) Towards a framework for tourism disaster management, Tourism Management, 22(2), 1-16.
Filiatrault, Pierre, Harvey, Jean, Jean, Charles, Chebat, (1996) Service quality and service productivity management practices, Industrial Marketing Management, 25(3), 202-218.
Glaser, Barney, Strauss, Anselm, (1967) The Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research, London.
Henderson, Joan. C, Alex, Ng, (2004) Responding to crisis: severe acute respiratory syndrome (SARS) and hotels in Singapore, International Journal of Tourism Research, 6(6), 411- 914.
Ibrahim, Yusriel, Yudha, Nurdian, (2020) Pendampingan Pemasaran Produk Unggulan Anyaman Bambu Antirogo Di Tengah Pandemi, Jurnal Pengabdian, 4(2), 303-311.
Jabulani, Nyawo, Betty, Mubangiz, (2015) Art and Craft in local economic development: Tourism possibilities in Mtubatuba Local Municipality, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4 (2), 1-12.
Jonas, Aliza, Mansfeld, Yoel, Potasman, Shlomit, (2011) Determinants of Health Risk Perception Among Low-risk-taking Tourists Traveling to Developing Countries, Journal of Travel Research, 50(1), 87-99.
Liu, Cw, Js, Cheng, (2018) Exploring driving forces of innovation in the MSEs: The case of the sustainable B & B tourism industry, Sustainability, 10(1), 1-19.
Markovic, Stefan, Koporcic, Nikolina, Arslanagic-Kalajdzic, Kadic-Maglajlic, (2021) Business-to-business open innovation: COVID-19 lessons for small and medium-sized enterprises from emerging markets, Technological Forecasting and Social Change, 170(3) 1-5.
McAleer, Michael, Huang, Biing, Kuo, Hsiao, Chi, Chen, (2009) An econometric analysis of SARS and Avian Flu on international tourist arrivals to Asia, Environ Model Softw, 25(1), 100–106.
McMinn, Stuart, (1997) The challenge of sustainable tourism, The Environmentalist, 1(17), 135-141.
Mutua, kim, Massimo, S.K, P.T, Mburu, (2004) An Empritical study of the Botswana Handicraft Market, Journal of African Business, 5(2), 933-942.
Moreno, Garrido, Morales, Garcia, Martin Rodrigos, Rojas, (2021) Going beyond the curve: Strategic measures to recover hotel activity in times of COVID-19, International Journal of Hospitality Management, 96(3), 1-23.
Narula, Rajneesh, (2020) Policy opportunities and challenges from the COVID-19 pandemic for economies with large informal sectors, Journal of International Business Policy, 3(3), 302-310.
Noel, Hulia, (2020) Craft has seen a surge during the pandemic, but turning to art amid turmoil is not new says UNT art historian. Available from: https://news.unt.edu/faculty-expert-feature
Paraskevas, Aleksandors, (2006) Crisis management or crisis response system? A complexity science approach to organizational crisis, management decision, 44(7), 40-52.
Richardson, Bill, (1994) Crisis management and management Strategy, Time to "loop the loop?", Disaster Prevention and Management, 3(3), 1-17.
Roman, Michal, Piotar, Grudzień, (2021) The Essence of Agritourism and Its Profitability during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic, Agriculture, 11(5), 458-469.
Rosavina, Monica, Rahadi, Raden., Kitri, Mandra, Nuraeni, Shimaditya, Lidia, Mayangsari, (2019) P2P lending adoption by SMEs in Indonesia, Qualitative Research in Financial Markets, 11(2), 260-279.
Sellnow, Timothy, Seeger, Matthew, Robert, Ulmer, (2002) Chaos theory, informational needs and natural disaster, Journal of applied communication research, 30(4), 56-70.
Taskov, Ning, (2011) Entrepreneurship in Tourism Industry Lead to Business Benefits, 2nd Biennial International Scientific Congress. The Influence of Tourism on Economicdevel Orpiment, April, Skopje, Macedonia.
Theresa, Ryan, (2009) The Dynamic Role of Entrepreneurs in Destination Development, The Journal of Tourism Planning & Developmen, 8(2), 1-18. 
Tneja, Sonia, Pryor, Mildred, Sewell, Sonia, A.M, Recuero, (2014) Strategic crisis Management: A Basis for Renewal and crisis prevention, Journal of Management policy & practice, (1)15, 84-95.
Wenzel, Matthias, Stanske, Sarah, Maevin, Lieberman, (2020) Strategic response to crisis, Strategic Managenment, 42(2).
Widiyanto, Ary, Suhartono, Suhartono, (2021) The Bamboo Business in Tasikmalaya, Inonesia. During the COVID-19 Pandemic, Forest and Society, 5(2), 245-260.
Yadav, Uma, Tripathi, Ravindra, Ashish, Mano, (2021) Strategies for Development of Handicraft Sector (Small Industries) in India. Department of Humanities and Social Sciences, Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad, 47(3), 175-193.
Yu-Chen, Hsu, Yu-Ling, Chen, Han-Ning, Wei, Yu-Wen, Yang, Chen, Ying-Hwei, (2017) Risk and Outbreak Communication: Lessons from Taiwan's Experiences in the Post-SARS Era, Health Security, 2017(2), 165-169.