کلیدواژه‌ها = چاقی
وضعیت اقتصادی، الگوهای غیرسالم غذایی و چاقی؛ نظریه‌ای زمینه‌ای در شهر یزد

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 173-195

10.22034/jeds.2022.48558.1582

مسعود حاجی زاده میمندی؛ احمد کلاته ساداتی؛ زهرا فلک الدین


بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 131-158

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی