نویسنده = صفری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-181

کریم مهری؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری