نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر اعتماد به نیروی انتظامی در شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 167-193

فاطمه گلابی؛ فتانه حاجیلو