نویسنده = محمدباقر علیزاده اقدم
بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 32-56

حسین بنی فاطمه؛ شهرام روستایی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فهیمه حسین نژاد


بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 115-141

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اشرف ابراهیمی ترکمانی


بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره¬آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 119-145

محمدباقر علیزاده اقدم؛ صمد صباغ؛ ذاکر صالحی