نویسنده = علیزاده اقدم، محمدباقر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 32-56

حسین بنی فاطمه؛ شهرام روستایی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فهیمه حسین نژاد


2. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-141

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اشرف ابراهیمی ترکمانی


3. بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره¬آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-145

محمدباقر علیزاده اقدم؛ صمد صباغ؛ ذاکر صالحی