نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تأثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 50-15 ساله پیرانشهر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 27-54

حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ عزیز حکمت