نویسنده = حسین بنی فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 32-56

حسین بنی فاطمه؛ شهرام روستایی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فهیمه حسین نژاد


2. تبیین تأثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان 50-15 ساله پیرانشهر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 27-54

حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ عزیز حکمت