کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 3
2. تحقق توسعه پایدار در قالب مفهوم شهر دوستدار کودک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-102

ایرج تیموری؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ محمدعلی کوشش وطن


3. بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهای محیط زیستی(مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-107

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر