نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی نگرش جوانان و میانسالان شهر تهران به پول؛ سال 1398

دوره 9، شماره 2، آبان 1399، صفحه 99-125

10.22034/jeds.2020.11459

سپیده زارعی؛ سید وحید عقیلی؛ منصور وثوقی