نویسنده = ابراهیمی ترکمانی، اشرف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان بالای 20 سال شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 115-141

فردین قریشی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اشرف ابراهیمی ترکمانی