نویسنده = میرزایی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-70

محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزایی؛ محمد مبارکی


2. سبک های مدیریت اقتصاد خانواده های مشهدی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-331

رها شکفته؛ حسین میرزایی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا صدیق اورعی