نویسنده = آقایاری هیر، توکل
تعداد مقالات: 3
1. نوسازی و تحول ارزش‌های خانوادگی سنتی در شهر تبریز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-190

صمد عدلی پور؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم


2. بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-158

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی


3. بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-51

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران